OZMA 2012

PPSAE w Niedźwiadach oraz Klub Astronomiczny im. Jana Heweliusza z Urzędowa zapraszają na 16-stą już edycję Ogólnopolskiego Zlotu Miłośników Astronomii OZMA 2012. Tym razem zlot odbędzie się w Urzędowie k. Kraśnika.

Gra o Górny Śląsk – 1922 r. | Śląsk podzielony

Przed 90 laty Górny Śląsk, od sześciu wieków pozostający poza państwowością polską, a od dwóch w całości w ramach Prus, został podzielony między Polskę i Niemcy. Żadna ze stron nie uzyskała jednak pełnej suwerenności na przyznanym jej obszarze.