Dom byłych więźniów | Bractwo więzienne

Pod dachem Domu Miłosiernego Ojca kłębią się emocje. Byli więźniowie uciekli tu od bezdomności. Teraz niespodziewanie muszą dokonać wyboru: z kim trzymać? Życie już ich nauczyło, że zawsze trzeba być po jednej albo drugiej stronie.

Polacy z Dzierżyńska

Mniejszość polska na Białorusi, pozostawiona poza granicami II RP, stała się obiektem wewnętrznych rozgrywek prowadzonych w Związku Sowieckim. Eksperymentalnie zgrupowano ją w Polskim Rejonie Narodowym im. Feliksa Dzierżyńskiego.