Historia męskich portek | Co kryją spodnie

Dzieje męskich portek to potwierdzenie porzekadła o potrzebie jako matce wynalazków. To także dowód, że modę kształtują nie tylko estetyczne trendy kolejnych epok, lecz również religia, obyczaje, polityka i gospodarka.